Om namnet

Codito? Är det ett felstavat konditori eller vad?
Namnet Codito kommer från Internetuttrycket "Codito ergo sum", som är en humoristisk version av den franske 1600-tals filosofen René Descartes berömda citat, "Cogito ergo sum", vilket är latin och betyder "Jag tänker alltså finns jag".

IT och datorer var långt ifrån påtänkta på Descartes tid, men internetnördar har i modern tid ersatt cogito (lat. tänka) med codito, vilket ska föreställa en "latinifierad" version av engelskans code, alltså programmera. "Codito ergo sum" ska således betyda "Jag programmerar, alltså finns jag".


Om företaget

Codito Consulting har funnits sedan 2006. Företaget grundades för att erbjuda utveckling av webbaserade IT-lösningar, men erbjuder numera även andra tjänster inom IT.